Informace o bezpečnostní situaci na území České republiky (za období květen 2017 – srpen 2017)

13. 10. 2017

Materiál je koncipován jako hodnocení vývoje bezpečnostní situace na území ČR a EU. Je strukturován dle aktuálních nejzávažnějších bezpečnostních hrozeb, v kontextu ČR pak doplněn o aspekt závažné hospodářské kriminality. Současně obsahuje stručnou analýzu stavu zajištění vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území ČR, a to s důrazem na připravenost bezpečnostního systému ČR na prevenci a řešení výše uvedených hrozeb. V této části materiálu je kladen důraz především na personální, organizační a materiální kapacity Policie ČR a postup naplňování zásadních strategických a koncepčních dokumentů bezpečnostního charakteru.

Ve srovnání s předchozí informací (listopad 2016 – srpen 2017) je opětovně charakteristická přetrvávající profilace spektra bezpečnostních hrozeb pro vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek. Pozornost je tak koncentrována v českém a evropském kontextu i nadále na nelegální migraci, terorismus, kyberkriminalitu, organizovaný zločin, extremismus a korupci.

Na materiálu se podíleli členové sekce bezpečnostní politiky a byl také poskytnut ke konzultaci JUDr. PhDr. Zdeňkovi Ondráčkovi, PhD. Při tvorbě materiálu bylo vycházeno také z informací Policejního prezídia.

Celý dokument v příloze

Autor: 
Odborné zázemí ÚV KSČM
Zdroj: 
Odborné zázemí ÚV KSČM