Stínová vláda

JUDr. Vojtěch Filip
Předseda stínové vlády
Ing. Jiří Dolejš
Místopředseda stínové vlády pro hospodářskou politiku
Místopředsedkyně stínové vlády pro zahraničí a evropskou politiku
RSDr. Alexander Černý
Stínový ministr pro resort obrany
JUDr. Zuzka Bebarová-Rujbrová
Stínová ministryně pro průřezový resort legislativy
Ing. Hana Aulická-Jírovcová
Stínová ministryně pro resort práce a sociálních věcí
JUDr. Stanislav Grospič
Stínový ministr pro resort spravedlnosti
Stínová ministryně pro resort školství a tělovýchovy
Mgr. Soňa Marková
Stínová ministryně pro resort zdravotnictví a průřezový resort rodiny a rovných příležitostí
Ing. Zdeněk Štefek
Stínový ministr pro resort kultury
Ing. Pavel Hojda
Stínový ministr pro resort průmyslu a obchodu a pro oblast dopravy
Zdeněk Ondráček
Stínový ministr pro resort vnitra
Ing. Pavel Kováčik
Stínový ministr pro resort zemědělství
Ing. František Beneš, CSc.
Stínový ministr pro resort místního rozvoje
Ing. Marie Pěnčíková
Stínová ministryně pro resort životního prostředí

Členové stínové vlády KSČM reprezentují politiku KSČM na veřejnosti. Stínová vláda představuje stínovou strukturu k Vládě České republiky a alternativu k názorům jiných politických stran české parlamentní scény.