Přístupy KSČM k dodržování práv pracujících a pomoci skupinám spoluobčanů ohrožených chudobou

15. 5. 2017

VV ÚV KSČM se problematikou práv zaměstnanců v minulosti opakovaně zabýval. Naposledy se této problematice věnoval na své 21. schůzi VV ÚV KSČM 14. 3. 2014, kdy byl projednán materiál „Přístupy KSČM k posílení práv zaměstnanců“. Tento materiál předkládaný 11. schůzi VV ÚV KSČM dne 12. 5. 2017 byl zpracován z dostupných zdrojů Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Českého statistického úřadu, Státního úřadu inspekce práce, Českomoravské konfederace odborových svazů, Ústeckého kraje, vlastních poznatků, připomínek a doplňků poslankyň a poslance za KSČM – H. Aulické Jírovcové, M. Semelové, A. Nohavové, M. Opálky.

Materiál v příloze ve formátu PDF.

Autor: 
Odborné zázemí ÚV KSČM
Zdroj: 
Odborné zázemí ÚV KSČM

Články

.