Informace o činnosti Centra strategických a teoretických studií v r. 2019

27. 1. 2020

Na využití teoretické práce nemůže rezignovat nikdo, kdo uvažuje o předvoji moderního poznání. V oblasti teoretické a koncepční práce je potřebné prolamovat stereotypy myšlení a informační bariéry. Důležité jsou otevřené kontakty na vědecké dění i naše přitažlivost pro akademické naděje. V současné době hospodářské konjunktury není situace pro levici obecně příznivě nakloněna. Ztratí-li ale schopnost komunikace v této oblasti, ztratí vše. I schopnost předkládat reálné a kompetentní alternativy. CSTS může být zprostředkovatelem těchto snah.

Vědecké poznání musí být objektivní a verifikovatelné, teorie a výzkumné hypotézy musí být ověřovány nezávisle. Taková teorie se samozřejmě nedělá v politických stranách, ale tam, kde jsou podmínky pro soustavnou vědeckou práci. Skutečností je, že toto stranické pracoviště ani dříve nemělo síly na vlastní badatelské aktivity, významné se proto pro něj staly sledovatelské činnosti, monitorující a zprostředkující nové poznatky. Pro budoucnost platí, že CSTS nemá jako hlavní ambici formovat vlastní badatelský potenciál, ale že je pro něj klíčové mít přehled o aktuálním dění v oblasti společenských věd.

Více v příloze

Články

.