Přístupy KSČM ke speciálnímu školství a k inkluzi

23. 10. 2018

KSČM se dlouhodobě a pravidelně problematikou školství zabývá a tím pádem i problematikou speciálního školství a inkluzí. Hlavním problémem školství v celé ČR je, že je dlouhodobě podfinancované a destabilizované různými experimenty. Chybí finance na dostatečné platové zabezpečení pedagogických i nepedagogických pracovníků škol. Chybí prostředky na psychology a asistenty na školách, na učebnice a učební pomůcky, na kurzy, které jsou součástí výuky žáků, na další vzdělávání učitelů. Dochází tak k přenášení nákladů ze státu na zřizovatele a na rodiny. Tyto problémy se negativně projeví v dalším poklesu úrovně vzdělanosti našeho národa, ve snížení konkurenceschopnosti České republiky a zvýšení sociálního napětí.

Celý text najdete v příloze

Autor: 
VV ÚV KSČM

Články

.