Přístupy KSČM k posílení dostupnosti a kvality veřejného školství

19. 6. 2018

KSČM se dlouhodobě a pravidelně problematikou školství zabývá. Hlavním problémem školství v celé ČR je, že je dlouhodobě podfinancované a destabilizované různými experimenty. Chybí finance na dostatečné platové zabezpečení pedagogických i nepedagogických pracovníků škol. Chybí prostředky na psychology a asistenty na školách, na učebnice a učební pomůcky, na kurzy, které jsou součástí výuky žáků, na další vzdělávání učitelů. Dochází tak k přenášení nákladů ze státu na zřizovatele a na rodiny. Tyto problémy se negativně projeví v dalším poklesu úrovně vzdělanosti našeho národa, ve snížení konkurenceschopnosti České republiky a zvýšení sociálního napětí. V krajích takto vzniká tlak na optimalizaci, v podstatě redukci sítě regionálních škol. Kritické je zejm. další rušení středních učňovských škol a základních škol v menších obcích. Tím se zhoršuje dostupnost, ale i struktura vzdělávacích kapacity regionu.

Celý dokument naleznete v příloze.

Autor: 
Odborné zázemí ÚV KSČM
Zdroj: 
Odborné zázemí ÚV KSČM

Články

.