Postoj KSČM k zákonu o střetu zájmů a zákonu proti praní špinavých peněz z hlediska práv a povinností

18. 9. 2017

Postoj KSČM k zákonu o střetu zájmů a zákonu proti praní špinavých peněz z hlediska práv a povinností

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů byl letos rozsáhle a významně novelizován zákonem č. 14/2017 Sb., přičemž převážná část této novely nabude účinnosti až k 1. 9. 2017. Jakkoliv se jednalo o novelizaci převážně účelově přijatou v politickém boji proti Andreji Babišovi, lze ji hodnotit pozitivně, neboť zavádí do daného zákona výrazná zlepšení posilující naplnění jeho společenského účelu. Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (zákon proti praní špinavých peněz) byl od svého vzniku prozatím celkem 19x novelizován. Tento materiál vznikl jako hodnocení novel těchto dvou zákonů.

Více v přiloženém dokumentu.

Autor: 
Odborné zázemí ÚV KSČM
Zdroj: 
Mediální úsek ÚV KSČM

Články

.