K obnovení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí

15. 5. 2017

V Praze, dne 12. května 2017

Vážená paní primátorko,

příští rok oslavíme 100leté výročí vzniku samostatného státu Čechů a Slováků. A co nás podle všeho čeká? Obnovení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí, vybudování pomníku Marie Terezie…

Marie Terezie se českou královnou nestala z vůle stavů nebo lidu, ale výhradně na základě zavedené dědičnosti českého trůnu v habsburském rodě po katastrofě na Bílé Hoře. Pilířem moci se až do roku 1918 staly Pragmatické sankce (1713), které onu dědičnost v plné šíři právně zakotvily. Vytvářet z tehdejšího mocnářství romantickou pohádku je iluzí, která má daleko k pravdě. Stačí připomenout, torturu, právo útrpné, spojené s mučením obviněného za účelem doznání, které bylo za vlády Marie Terezie běžnou vyšetřovací praxí. Mám za to, že neobstojí ani případný argument provedených reforem některých oblastí života, které nebyly výrazem osvícenosti, ale existenčních potřeb zkostnatělé absolutní monarchie, bez nichž by byla odsouzena ke stagnaci a porážkám.

Stavět n o v o d o b é pomníky Habsburkům, kteří byli po staletí na čele útlaku českého a slovenského lidu, náleželi k iniciátorům válek včetně té první světové s milióny obětí, považuji za nemravné. Je bolestné, že se na záměru vybudovat pomník této panovnici podílí samospráva MČ Prahy 6. Nikdo z nás by neměl vytvářet prostor pro zlehčování, či dokonce zkreslování historie. To není postoj odpovědné úcty k dějinám, to je ukázka pošlapání toho, co museli přežít a o co usilovali naši předci. Kdo nevytrhuje věci ze souvislostí, ten i dnes chápe, proč první prezident Československé republiky T. G. Masaryk, dospěl k radikálnímu závěru, že: „Každý v Praze a Brně může hlásati autonomii, to nám dávají, ale my chceme samostatnost úplnou. Rakousko musí být zničeno. Habsburkové musí být zničeni“, (viz Masarykova práce, Státní nakladatelství v Praze, 1930, str. 223). Tak ostré vyjádření mělo vážné příčiny, které ani dnes nelze přehlížet.

Vzhledem k závažnosti věci postrádám na téma zřízení pomníku Marie Terezie širší politickou debatu. Mám důvod se domnívat, že k připomenutí našich přátelských vztahů s Rakouskem existuje pro umělecké ztvárnění ve veřejném prostoru celá řada vhodnějších námětů a míst v Praze.

Považuji za povinnost vznést tento hlas nesouhlasu a odporu proti záměru MČ Prahy 6 vybudovat v prostoru Prašného mostu pomník Marii Terezii.

Autor: 
Ivan Hrůza, zastupitel HMP a MČ Praha 6, klub KSČM
Zdroj: 
Ivan Hrůza

Články

.