Informace v NTR radnice stále pasíruje politickým sítem

29. 4. 2015

K tomu, že v Novinách táborské radnice (NTR) dostali občas slovo i zastupitelé (včetně opozičních), přiměla vedení radnice v minulém volebním období až novela tiskového zákona. Ta přímo vydavateli radničních periodik tuto povinnost přikazuje. Pluralita a demokratická diskuse nad tématy města se tak nyní může projevit v 15 řádcích měsíčně, které byly pro zastupitele stanoveny. Nebudeme si namlouvat, že se tak lze seriózně vyjádřit k palčivým tématům, natož veřejnosti prezentovat i jiné názory na problémy města.

Skutečnost, že radniční periodika jsou ve své většině stále nástrojem koaliční propagandy, kritizuje již léta o. s. Oživení. Ve svém projektu nazvaném Hlásná trouba v těchto dnech hodnotí, zda nastal ve věci od roku 2006 nějaký posun. Celkový výstup analýzy prováděné s 500 čísly radničních novin vyjadřuje její titulek: „Cenzura radničních novin je stále masivní. Od roku 2006 nedošlo k žádné významné změně.“ Konstatuje se v ní, že radniční periodika ve většině případů stále slouží k politické prezentaci vládnoucích koalic na radnicích.

Jako šité pro Tábor a jeho NTR je konstatování analýzy na personální obsazení redakční rady. V tomto volebním období již není jejím předsedou starosta Jiří Fišer, který kdysi vymyslel osobně statut NTR, ale analýza říká např.: „Obecně panuje vyšší pluralita názorů u periodik, u kterých je zřízena redakční rada MIMO VEDENÍ RADNICE a je ustanovena zastupitelstvem.“

Redakční rada NTR pracuje nyní ve složení tajemník radnice Šrámek (předseda) a členové místostarostka Bastlová, místostarostka Petrová, místostarostka Bláhová a zastupitelka Ravandi. „Jednoznačně byl prokázán vztah mezi střetem zájmů osob v redakční radě a nízkou růzností názorů v periodiku,“ tvrdí analýza. V NTR tomu nebude jinak, neboť redakční radu prakticky obsadili zástupci koaličního vedení radnice.

Patnáct řádek, které mají zastupitelé jednou měsíčně v NTR k dispozici, je pouhou úlitbou novelizovanému zákonu a nic neřeší. Stále je totiž patrná snaha udělat z NTR „apolitický“ informační věstník. Tedy ryze informační zpravodaj, který není určen k výměně politických názorů. Ve výsledku se dá říci, že tato koncepce radničního periodika ve skutečnosti manipuluje a skrývá veřejnosti diskusi, která často probíhá na zastupitelstvu. Tedy diskusi, která je přímo o budoucnosti města a jeho obyvatel.

Vezmeme-li v úvahu skutečnost, že NTR si platí obyvatelé Tábora ze svých daní, pak můžeme konstatovat, že platí ve skutečnosti za nic. Dozvídají se totiž jen to, co jim vedení radnice z množství témat propasíruje sítem svých politických názorů. A to je k rozvoji plurality, demokracie a samozřejmě veřejné informovanosti opravdu málo.

Autor: 
Ladislav Šedivý, zastupitel za KSČM
Zdroj: 
Mediální úsek ÚV KSČM

Články

.