Po kraji bude putovat výstava „Památky s příběhem“

21. 4. 2015

Rada schválila smlouvu o spolupráci s Národním památkovým ústavem, která se týká realizace výstavy obnovených památek Středočeského kraje.

„Výstava obsahuje 16 výstavních panelů s prezentací vybraných památek, které byly obnoveny za finanční podpory Středočeského kraje. Podporuje tak rozšiřování povědomí o tom, jak se náš kraj snaží starat o památky a je i v souladu s naší koncepcí památkové péče,“ podotkl radní pro kulturu a památkovou péči Zdeněk Štefek.

Putovní výstava bude zahájena v druhé polovině června v Kutné Hoře, dále bude vystavena v příspěvkových organizacích kraje a na dalších místech.

Vybrané objekty byly rekonstruovány s pomocí investičních prostředků Středočeského kraje, evropských fondů nebo s pomocí dotačních titulů Středočeského kraje.

Nebude mezi nimi chybět příběh Pivovaru v Lobči, zámku v Křinci, Františkánského klášteru v Hájku v Červeném Újezdu, vodního mlýnu v Malých Kyšicích, morového sloupu v Chlumíně, kostela sv. Klimenta v areálu hradiště Levý Hradec v Roztokách, ale ani památník padlým v 1. a 2. světové válce v Pečicích nebo stodola z Durdic ve skanzenu v Kouřimi, fara v Dolní Krupé nebo velké projekty kraje – zámek v Roztokách u Prahy nebo Jezuitská kolej v Kutné Hoře.

Zdroj: 
Tiskové oddělení Krajského úřadu Středočeského kraje

Články

.