Jiří Maštálka v Evropském parlamentu

19. 5. 2015

Insolvenční řízení - Přezkum a rozšíření doporučení Komise ze dne 12. března 2014 o novém postoji k platební neschopnosti a bankrotu, pokud jde o platební neschopnost rodin a druhou šanci pro jednotlivce a domácnosti

Video: 
Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM