Václav Snopek

Člen VV ÚV KSČM za Pardubický kraj

Člen VV ÚV KSČM za Pardubický kraj.