České Budějovice: Levice se nachází v nelehké situaci

9. 3. 2022

Přestože nás poslední dny k sobě připoutaly televizní obrazovky, je potřeba nezapomínat na práci, která je stále před námi. A sice práce pro lidi a snaha zapojit se do politického dění a ulehčit našim občanům mnohdy nelehkou životní situaci a zasadit se o lepší budoucnost.

I to byl důvod, proč jsme v Českých Budějovicích ve spolupráci se Společností pro evropský dialog, z. s., společně s OV KSČM v Českých Budějovicích, Klubem společenských věd a Institutem české levice za podpory Transform!Europe uspořádali 28.2.2022 seminář na téma Aktuální situace levice v kontextu evropské levice.

Seminář zahájil Jiří Málek, který mluvil především o stavu, v jakém se levice nachází, a to nejenom KSČM, ale i další levicové subjekty u nás a v Evropě. Situace to není lehká a je potřeba postavit se čelem k výsledkům, jaké levice obdržela v posledních parlamentních volbách. Je zapotřebí velká dávka sebereflexe, aby levice měla opět šanci postavit se na nohy a nalézt svou cestu zpět do sněmovních lavic. Otázkou je, jakou cestou by se levice měla dát, jaké má vůbec vyhlídky. Bude dál následovat klesající trend a odliv voličů, nebo se situace otočí a levice najde způsob, jak získat své voliče zpět, případně, jak oslovit voliče nové?

Aktuální situaci dobře vykreslil výzkum, který představil Ján Mišovič. Výzkum se zabýval chováním voličů a také voličskými trendy a preferencemi, které vycházejí z výsledků dotazníkového šetření. Byl zde jasně patrný odliv voličů KSČM a jejich odklon k jiným subjektům, převážně ke hnutí ANO. To představuje pro levicová uskupení a samozřejmě také pro KSČM závažný problém. Důležitou otázkou je, proč dochází k odlivu levicových voličů a co to může způsobit. Pokud strana nezmění svou marketingovou strategii, může odliv voličů stále narůstat a ze »skalních« voličů se mohou stát nevoliči, než aby hodili hlas jiné »volitelné« straně.

Posledním řečníkem tohoto semináře byl bývalý poslanec za KSČM Jan Klán. Ten přítomným přiblížil svou analýzu nejenom levicových subjektů, ale i ostatních politických stran a hnutí, především jejich zapojení na sociálních sítích. Na toto téma Klán sepsal publikaci, kterou měl s sebou i pro přítomné posluchače.

Pro KSČM velmi závažné a aktuální téma představili naši řečníci každý z jiného úhlu pohledu, přesto se každý blok prolínal do toho dalšího a pro pozorné posluchače vše krásně do sebe smysluplně zapadalo. Levice, ať už u nás nebo v Evropě, se nachází v nelehké situaci a musí často bojovat o voličské hlasy s populistickými stranami, případně stojí proti dobrým marketingovým strategiím, na které neumí patřičně zareagovat.

Z diskuse, která následovala na závěr našeho semináře, ovšem vyplynulo, že příznivci levicových stran se snaží najít tu správnou cestu a rozhodně nic nevzdávají a jejich prioritou je i nadále práce pro lidi.

Děkujeme našim hostům, že zavítali i do jižních Čech a my jsme měli možnost vyslechnout si další názory na toto téma. Děkujeme také Transform!Europe, že spolupracuje na organizování těchto seminárních bloků.

.................................

O Transform! Evrope

transform! europe je síť 39 evropských organizací z 23 zemí, které působí v oblasti politického vzdělávání a kritické vědecké analýzy a jsou uznávanou politickou nadací odpovídající Straně evropské levice (EL).Zástupci:

Walter Baier (Rakousko)
Sam Carlshamre (Švédsko)
Czesław Kulesza (Polsko)
Jiří Málek (Česká republika)
Hugo Monteiro (Portugalsko)
Roberto Morea (Itálie)
Jukka Pietiläinen (Finsko)

Vše o Transform! europe zde

Autor: 
Pavla Svepeš Šlahúnková, foto: Jiří Málek
Zdroj: 
www.ihalo.cz