Odkaz Mezinárodního dne žen je stále aktuální!

8. 3. 2022

Je tomu již 165 let, co se ženy v newyorských textilkách postavily svým majitelům, po nichž žádaly pevnou pracovní dobu, lepší pracovní podmínky a důstojnou mzdu. O mnoho let později se jim ze strany Organizace spojených národů dostalo satisfakce a tento den byl uznán jako Mezinárodní den žen. Tehdejší švadleny si však s největší pravděpodobností vůbec nepřipouštěly, že v roce 2022 bude aktuální debata o pracovní době, neboť tzv. pružná pracovní doba, nepravidelnost a nutnost z existenčních důvodů pracovat i během mateřské dovolené budou problémy i třicátých let jednadvacátého století. Jak praví Světová odborová federace »před 165 lety by si určitě nikdo nepředstavoval, že v roce 2022 se lidé začnou místo tmy bát světla, protože cena elektřiny se dnes určuje na burze a žádný lidový příbytek si nemůže dovolit obrovský nárůst její ceny«.

Pandemie COVID-19 trvala dva roky a byly to právě ženy, které nesly její dopady nejvíce. V sektorech zaměřených na péči o druhé pracuje v EU asi 49 milionů lidí. Více než tři čtvrtiny – celých 76 % – z nich jsou právě ženy. Lékařky, sestry, pokladní, učitelky, uklízečky, kuchařky a celá řada dalších si zaslouží obrovské díky. Nejen v rovině slov, ale zejména činů. Odstraňme ze slovníků termíny jako skleněný strop (označující neviditelnou bariéru v cestě například na vedoucí pozice), skleněný výtah (poukazující na stereotypy, které mužské části umožňují růst) nebo skleněný útes (který zase označuje stav, kdy se na ženy hodí zodpovědnost, až se zdá situace bezvýchodnou). Odstraňme neospravedlnitelné rozdíly v odměňování. Nikoli kvótami a umělými konstrukty. Ale přirozeným přístupem. Bez předsudků, stereotypů a povýšenosti.

Dnes na stránkách novin a obrazovkách televizorů koronavirus vystřídala další hrozba. Válka. Ani v ní nelze opomenout sílu žen! Ve svém pořadu Bez obalu jsem vzpomenula slova nositele Nobelovy ceny za literaturu G. B. Shawa. A nemohu vynechat ani přízračné B. Brechta dílo Matka Kuráž a její děti. Navzdory válce a všem jejím útrapám je Matka Kuráž vždy nucena vždy jít dál, táhnout svůj vůz a doufat v lepší budoucnost… A v této souvislosti bych chtěla popřát kuráž všem, kteří nechtějí neopodstatněné rozdíly (nejen) genderového původu nechat tak!

Ani po tolika letech nejsou důvody, které vedly ženy k prosazování svých přirozených práv a následně k vzniku Mezinárodního dne žen, překonány. Je tedy naprosto namístě si MDŽ připomenout. Nejen kytkou, ale hlavně konkrétními kroky!

Autor: 
Kateřina Konečná, poslankyně EP a místopředsedkyně ÚV KSČM