Vládě se nedaří podporovat využití odpadů jako suroviny

15. 11. 2016

„Jsem opravdu zvědavá, jak se vláda k Vyhodnocení plnění Politiky druhotných surovin České republiky za období 2014-2016 postaví, neboť já ji vnímám jako nedotaženou. Stále není dopracována koncepce nakládání s odpadem jako druhotnou surovinou, tabulky připravované jako přívěsek k právě projednávanému zákonu o obalech jsou nereálné. Počítá se s odpadem jako druhotnou surovinou i pro energetické využití, ale koncepce budování zařízení na energetické využití odpadu je v nedohlednu.“ říká stínová ministryně životního prostředí Pěnčíková.

Na jednání vlády dne 16.listopadu je zařazeno Vyhodnocení plnění Politiky druhotných surovin České republiky za období 2014 – 2016, která byla schválena 15.září 2014, tato politika je prvním dokumentem, vytvářejícím strategický rámec pro efektivní využívání druhotných surovin a poskytuje základ pro postupný přechod k oběhovému hospodářství.

V ČR bylo stanoveno pět strategických cílů a šestnáct opatření, jejichž plnění bylo původně rozplánováno na roky čtyři, toto však bylo právě zmiňovaným usnesením zkráceno na roky dva.

„Politika druhotných surovin je jistě zásadní, a proto svým způsobem nechápu, proč vláda zkracuje čas na její zavedení do života a nutí tak úředníky ke zbytečné práci,“ říká Pěnčíková.

Ministerstvo muselo změnit časový rámec, a to prostřednictvím Akčního plánu na podporu zvyšování soběstačnosti České republiky v surovinových zdrojích substitucí primárních zdrojů druhotnými surovinami, který vláda schválila svým usnesením ze dne 13.července 2015, č.564.

„Ze zprávy se dovídáme jen to, že vše je v podstatě průběžně plněno. Kdy však budeme mít „splněno“ se však nikde nepíše. Nerada bych, aby se Politika druhotných surovin dostala na druhou kolej v prioritách vlády,“ pokračuje Marie Pěnčíková.

Jak nám ale ministr životního prostředí pan Richard Brabec (ANO 2011) již několikrát ukázal, zákony v jeho gesci nám leží ve sněmovně několik měsíců a on mnohdy není schopen zajistit si pro své zákony podporu ani v rámci koaličních partnerů.

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM

Články

.