Americké embargo a demonstrace na Kubě

16. 7. 2021

Česká televize byla radostí téměř bez sebe, když mohla oznámit, že na Kubě jsou demonstrace. Prý první po několika desítkách let. Ukázala nám i několik mladíků, kteří rozparádění se pustili i do vlády. Není tam prý dostatek potravin, léků, prostě všeho, a místo toho se staví luxusní hotely.

Nevím, jak to s hotely je, asi se staví. Kuba je totiž velmi závislá na turistice. Její pláže jsou světoznámé. Stejně jako doutníky. Konec evropského socialistického světa znamenal i ukončení hospodářských kontaktů, obchodní jistoty. Letité embargo ze strany Spojených států, které – když se nepodařilo Kubu zničit vojensky – se pokoušejí ji položit na lopatky ekonomicky, se logicky musí také někde projevit. A hledat řešení v době, kdy koronavirus v podstatě »zavřel pláže«, není záležitostí okamžiku. Chápu, že zvláště mezi mladými mohou být nespokojenci.

Jenže mezi onou demonstrací na Kubě a, dejme tomu, posledními demonstracemi u nás je přece jen rozdíl. U nás šlo u některých skupin obyvatel především o odmítnutí protikoronavirových opatření, včetně očkování. U Kubánců jde o to, aby co nejdříve byli očkovaní. Podle tamějších demonstrantů se postupuje v proočkování pomalu. Jde tedy o podstatný rozdíl.

A ono embargo, jež neumožňuje vyvážet a dovážet ze Spojených států? Kuba byla vždy na trhu v USA závislá. Byla jakousi prodlouženou rukou Floridy. Dokonce pro mnohé Američany příhodnější. Věděl to i Ernst Hemingway, proto si za místo, kde psával své romány, zvolil Kubu, ne Floridu. Embargo mající donutit Kubu se Spojeným státům opět podřídit poté, co ji ekonomicky zničí, způsobilo zemi nesmírné hospodářské ztráty. A i když kubánské zdravotnictví je zdravější než ono americké, mnohé léky a zařízení, jež by se jinak dovezly z USA, chybí. To pochopitelně může vyvolat problémy.

Situaci ještě více vyhrotil Donald Trump. Dokonce vyhlásil sankce na zahraniční podniky, které by se odvážily úžeji spolupracovat s Kubou. Biden slíbil, že vůči Kubě zaujme přijatelnější přístup. Zatím se tak nestalo. Stále se v embargu pokračuje, což právě v dnešní době vyvolává problémy.

Podstata oněch demonstrací je však úplně jiná než u těch, které občas vyvolají Milion chvilek nebo podobné skupiny, kterým Česká televize dělá reklamu.

Autor: 
Josef ŠENFELD, předseda OV KSČM Litoměřice

Články

.