Ministerstvo zdravotnictví vytváří skupinu občanů druhé kategorie

13. 5. 2021

Očkování proti Covid-19 je bezesporu jednou z mála cest návratu k dlouho očekávanému běžnému životu. Ministerstvo zdravotnictví se nyní - prý z důvodu obav z možného falšování - rozhodlo uznávat pro cestování a případně i pro další výhody v podobě vstupů na kulturní nebo sportovní akce pouze ty vakcíny a certifikáty, které občané obdrželi v České republice. Ministerstvo zdravotnictví nehodlá ověřovat cizí certifikáty a čeká na „covidový pas“. Ten by měl být společný pro všechny státy Evropské unie. Jenže dohoda v rámci EU je zatím v nedohlednu. Do té doby budou očkovaní s certifikátem vydaným na území jiného státu bezdůvodně diskriminováni. Přitom může jít i o české občany, kteří se nechali očkovat v zahraničí kvůli dřívějšímu nedostatku vakcín v České republice. Ministerstvo zdravotnictví neumí jasně prokázat, že všichni případně jimi zvýhodnění jsou bezrizikoví a ostatní znevýhodnění výrazně rizikoví pro veřejné zdraví, přesto k tomuto nesmyslnému kroku chce přistoupit.

V EU všechno dlouho trvá a je celkem nepravděpodobné, že by se za několik málo týdnů všichni dohodli na přesných podmínkách. Musí totiž vyřešit požadavek, aby PCR testy byly stejně jako vakcíny zdarma. Rozhodnout co s občany zemí EU, kteří dostali ruské a čínské očkovací látky nechválené Evropskou lékovou agenturou. Je třeba vymyslet i systém sdílení osobních údajů, který bude v souladu se zásadami jejich ochrany. A zavést takové technické a digitální postupy, které umožní propojit národní a regionální databáze očkovaných a otestovaných osob. A konečně vytvořit samotný „pas“, tedy kód QR na obrazovce mobilu nebo na papíře, který si budou umět přečíst pohraniční orgány ve všech 27 zemích. Osvědčení má navíc mít oporu v zákoně a fungovat na základě evropského nařízení. Dokončení celoevropského řešení optimisticky směřuje k 1. červenci. Do té doby bude ministerstvo zdravotnictví nečinně přihlížet a vědomě vytvářet skupinu občanů druhé kategorie.

Autor: 
Soňa Marková, stínová ministryně zdravotnictví za KSČM

Články

.