Přepisování dějin v České Lípě

5. 4. 2021

V České Lípě jsme na Výboru pro rozvoj města a památky řešili revitalizaci válečných hrobů, které jsou součástí naší historie, kultury, ale i identity. Koalice v České Lípě představila návrh, podle kterého by se měl válečný pomník, který byl postaven v roce 1953 a je věnovaný padlým hrdinům první světové a druhé světové války, přestavit na pomník Paudlera, což byl německý farář, který v České Lípě působil jako významný rodák, jenž sbíral lidovou slovesnost. Jinými slovy: taktika vystřídat válečný pomník za německého faráře – přesně takové nemorální návrhy mají přednost v současném světě. 

Město prezentovalo tento návrh tím způsobem, že komunisté památník zneužili k současným účelům. Zapomněli dodat, že původní Pauderův pomník, který tam skutečně dříve stál, byl v roce 1943 nacisty roztaven a použit jako náboje do německých zbraní. Omlouvat se za to, že komunisté postavili pár let po nejstrašnější válce v našich dějinách pomník věnovaný hrdinům války, to vážně nepřipadá v úvahu. Je to neuvěřitelná sprostota, která nezná mezí. Z morálního hlediska je tato přestavba špatná a umocňuje to jen fakt, že kousek od pomníku je židovský hřbitov. My,  komunisté z České Lípy, se o tuto událost rozhodně popereme a nenecháme to tak!

Autor: 
Jan Koros

Články

.