Informace o činnosti Centra strategických a teoretických studií v r. 2020

12. 1. 2021

Centrum strategických a teoretických studií (CSTS) vzniklo v roce 2008 transformací z někdejšího Teoreticko-analytického pracoviště ÚV KSČM (TAP), které bylo založeno po III. sjezdu KSČM v roce 1993. Aktuálně platný statut CSTS byl projednán a schválen ve VV ÚV KSČM v únoru 2010.

Cílem bylo vytvoření platformy pro funkční vazbu KSČM na teoretickou frontu, sledování teoretické tématiky zejména v oblasti společenských věd s důrazem na syntézu různých vědeckých poznatků. Vědecko-popularizační činnost CSTS zajištuje svým elektronickým časopisem Alternativy. Nový je vztah CSTS k samostatnému Institutu české levice, založeném podle novely zákona o politických stranách v roce 2019.

Mezi základní úkoly pracoviště dlouhodobě patřily:

  • projekt dlouhodobé prognózy vývoje v ČR i analýzy trendů v současném světě,
  • rozpracování analýzy a hodnocení společenského systému v letech 1948/1989,
  • rozpracování alternativ cesty k novému socialistickému uspořádání společnosti.

Do původního čtyřletého plnění úkolů IX. sjezdu 2016 v Praze vstoupilo svolání dalšího sjezdu, svolaného v souvislosti s volebními výsledky roku 2017. Z úkolů X. sjezdu KSČM 2018 v Nymburce šlo zejména o zapojení CSTS do aktualizace základního programu KSČM, přijatého II. sjezdem KSČM 1992 a potvrzeného III. sjezdem KSČM v roce 1993. Tento text měl být předložen XI. sjezdu KSČM původně plánovaném na duben 2020 do Brna.

 Do práce nejen CSTS ale i celé strany v průběhu roku negativně zasáhla celosvětová pandemie koronaviru COVID – 19, která měla za následek i odložení plánovaného sjezdu KSČM (29. schůze VV ÚV KSČM určilo termín sjezdu na březen 2021).

CSTS předkládá VV ÚV KSČM každoroční informaci o své činnosti. Poslední zpráva byla projednána 19. schůzí VV ÚV KSČM dne 17. 1. 2020. Ta podtrhla dva závěry:

  • pro budoucnost CSTS je nutné posílit ho lidmi se zkušeností z teoretické práce a s kontakty na tuto sféru a doplnit i vedení Rady CSTS.
  • zvýšení strategické úrovně tvorby politických rozhodnutí v KSČM vyžaduje zájem vrcholných kolektivních orgánům KSČM o teoretickou práci

Celý materiál najdete v příloze

Články

.