Tisková zpráva kandidátky KSČM do Senátu Márie Koudelové ve volebním obvodu č. 49 – Blansko

4. 10. 2016

KSČM je dlouhodobě významnou součástí českého politického systému zastávající hodnoty, ke kterým se hlásí většina občanů České republiky. Jsem přesvědčena, že stát lze vést tak, aby zajistil základní životní standard pro všechny obyvatele, nejen pro ty, kteří jsou dostatečně zdraví, draví a bezohlední.

Likvidace průmyslu velkou privatizací, rozprodání zemědělské půdy developerům, likvidace některých nemocnic pro dlouhodobě nemocné, vyvádění lukrativních oddělení v nemocnicích do soukromých firem, likvidace společného československého státu a další podvody, které provedly vládní garnitury po roce 1989 československému a posléze českému národu – to jsou důvody, které mě přiměly kandidovat do Senátu.

Dlouhá léta se také angažuji v Odborovém svazu KOVO. Chci, aby zaměstnavatelé začali konečně vnímat odbory jako svého rovnoprávného partnera při vyjednávání o kolektivních smlouvách, které zajišťují zaměstnancům důstojné pracovní podmínky díky čemuž bude udržen sociální smír. Současnou výši minimální mzdy považuji za výsměch pracovitým lidem. Proto budu v případě mého zvolení prosazovat postupné zvyšování minimální mzdy na úroveň 15 000 Kč. Další moji prioritou bude stanovení pevné hranice odchodu do důchodu v 63 letech. Tuto věkovou hranici chci prosadit do Ústavy ČR, aby nebyla věková hranice svévolně zvyšována každou vládou, která zrovna nastoupí.

Kandiduji do Senátu, protože chci prosazovat takové věci, které pomohou zajistit poctivým, pracovitým a slušným lidem prožití důstojného života a zajištění rodiny. DŮSTOJNÝ ŽIVOT LIDEM PRÁCE – s tímto heslem jdu do voleb a budu se jím řídit i v Senátu.

V Blansku dne 3. 10. 2016

Mária Koudelová – kandidátka KSČM do Senátu ve volebním obvodu č. 49 – Blansko

Autor: 
Tiskové oddělení Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Články

.