Medvěd běhá po lese a někteří z nás už jej porcují

7. 10. 2020

Skončily volby do krajů a Senátu ČR, rozhodně pro nás nedopadly dobře. Okresy a kraje požadovaly suverenitu v sestavování kandidátek a ve stylu rozhodování o volební kampani. Měly tedy jednoznačně samostatné pravomoce. Ani různá doporučení vedení strany nebyla brána často v potaz. Teď se najednou vše obrátilo. Zodpovědnost má pouze vedení strany a ostatní jsou zřejmě z obliga.

Možná by bylo dobré zamyslet se, zda každý z nás udělal opravdu maximum, aby došlo k dobrému volebnímu výsledku. Nemám na mysli kampaň započatou v září tohoto roku, ale práci po celé minulé volební období. Okresy jsou základem strany, která ve svém hesle nese S LIDMI PRO LIDI.

Když se podíváme na jednotlivé výsledky okresů, mnohé o tom vypovídá. Proto bychom měli začít s kritikou sami u sebe a ne se snažit hodit vše na hlavu vedení strany. Dalším bodem, který rozhodoval o úspěchu, je komunikace mezi stranou a občany. Když si srovnáme volební program KSČM a zákony, které schválila vláda a následně parlament, lze jednoznačně konstatovat, že díky tlaku ze strany KSČM se podařilo pro občany prosadit mnoho dobrého. Má to však jeden háček. Nedovedli jsme jim naši práci představit.

Často je vyčítáno premiérovi, že se řídí radami marketingových odborníků. Možná by nebylo na škodu, abychom o tom vážně uvažovali následně v dalších, a to parlamentních volbách. Je pravdou, že názor člověka v úctyhodném věku a ve věku produktivním či mladém, je značně rozlišný.

Pandemie koronaviru evidentně zabránila vyvolaným strachem z COVIDu-19 seniorům se těchto voleb účastnit ve větším počtu. A ti mladší zase hledali v programech politických stran výhody pro svůj další život a to je to, co příště musíme umět veřejnosti sdělit.

Handrkování, vzájemné obviňování, řešené ještě ke všemu v mediálním prostoru, je to nejhorší, co můžeme v současné době dělat. Pokud nám to pandemie koronaviru dovolí, o všem rozhodne listopadový sjezd KSČM.

Autor: 
Emil Pernica, zastupitel města Blansko a předseda OV KSČM

Články

.