Stanovisko k projektu České pošty, s. p. Pošta Partner

22. 9. 2016

Podle hospodářské zprávy podniku z roku 2015 bylo z 3200 poboček České pošty, tisíc ztrátových. Z těchto důvodů bylo rozhodnuto převést 2/3 poštovních poboček (2500) do roku 2025 na smluvní partnery, což KSČM považuje za nešťastné řešení, které by mohlo vést dobudoucna k nižší kvalitě zajišťovaných poštovních služeb.

Hlavní problémy spojené s projektem POŠTA PARTNER

          1) Může dojít ke snížení kvality poskytovaných služeb a redukci hustoty sítě poboček, neboť v některých, tzv. nelukrativních lokalitách, nebude nikdo ochoten provozovat    poštovní služby a tato ztrátová lokalita obligatorně zůstane státnímu podniku, někdy za    spolupráce s   městem či obcí. A naopak, tam, kde bude možno podnikatelsky profitovat i z    jiných, přídatných aktivit k univerzální poštovní službě, bude ČP a potažmo stát tratit tím, že tuto činnost bude zde výhodně provozovat smluvní partner. Do budované sítě franšíz v rámci projektu Pošta partner je nutno v této souvislosti vřazovat pouze ty pobočky ČP, které jsou prokazatelně ekonomicky ztrátové a vždy před termínem konce smluvního období pečlivě vyhodnocovat zda je pro ČP výhodné smlouvu prodloužovat.

        2) Velice negativním aspektem s necitlivě tvrdým sociálním dopadem se nejspíše stane masové propuštění zaměstnanců. Česká pošta byla, se svými 32 tisící zaměstnanci největším zaměstnavatelem v ČR. Podle odhadů 45% zaměstnanců ČP, kterých se projekt franšíz "Pošta Partner" dotkne, získá, podle vyjáření generálního ředitele z roku 2015, jiné místo v rámci podniku, odejde méně či více dobrovolně do důchodu, nebo své pracovní místo dobrovolně opustí. 15% stávajících zaměstnanců najde uplatnění u smluvních zástupců, avšak zbylí zaměstnanci budou propuštěni.

          3) Prodej čeká, nebo se již i odehrál, u stovek budov v majetku České pošty, čímž sice může dojít k jistému vylepšení bilance hospodaření podniku, avšak z dlouhodobého hlediska, dojde k další zbytečné destrukci majetkového portfolia státu.

Autor: 
Jiří Valenta, poslanec PS PČR za KSČM
Zdroj: 
Oddělení pro komunikaci ÚV KSČM

Články

.