Zásady ochrany vodních zdrojů, zemědělských a půdních fondů

21. 5. 2020

KSČM se ochranou vodních zdrojů, zemědělských a půdních fondů zabývá dlouhodobě. KSČM je pro přísnou ochranu zemědělské půdy, zvláště pak té nejkvalitnější. Dlouhodobě také prosazuje obnovu efektivního řízení lesního hospodářství a vysazování nových druhově pestrých lesů a jejich následnou výchovu k různověkým lesním porostům. Předkládaný materiál lze nehledě na vzájemnou provázanost obou problematik rozdělit na ochranu vodních zdrojů a na ochranu půdy. Na úvod je třeba konstatovat, že vzhledem k rychle se měnícímu klimatu jsou predikce zatíženy podstatně většími nejistotami, než tomu bývalo v minulosti.

Celý dokument v příloze

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM

Články

.