Tisková zpráva k aktuálním opatřením vlády

18. 3. 2020

Předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip se prostřednictvím videokonference zúčastnil jednání s předsedou vlády A. Babišem, místopředsedou vlády K. Havlíčkem, ministrem zdravotnictví A. Vojtěchem a předsedou krizového štábu prof. Prymulou.

Vojtěch Filip navrhl předsedovi vlády řešení ošetřovného, aby lidé postižení nouzovým stavem jej mohli dostat  za celou dobu, kdy budou tuto činnost provádět nikoli nařízením vlády, ale přímo zákonem.  Souhlas s tímto požadavkem mu dnes přímo z jednání vlády A. Babiš potvrdil a také požádal KSČM o součinnost  na přípravě mimořádné schůze v legislativní nouzi, kde bude tento návrh předložen ke schválení.

Předseda Vojtěch Filip, díky dobrým vztahům s Komunistickou stranou Vietnamu,  přislíbil pomoc na urychlení dodávky roušek z Vietnamské socialistické republiky, které by měly být dodávány po 1 milionu kusů každý týden od 25.3.2020. Tyto dodávky by mohly výrazně pomoci při řešení krizového nedostatku roušek.

Dalším požadavkem KSČM je , aby vláda  omezila a regulovala pohyb tzv,. pendlerů, pracovníků, kteří dojíždějí za prací a kteří jsou nejmasovější výjimkou z pravidel pro pohyb osob. V současnosti vláda pendlery reguluje jen tím, že je několikráte vyzvala, aby udržovali principy karantény, ale je to největší skupina distribuce viru, jedná se zhruba o 40 tis lidí a jejich pohyb by měl být co nejvíce omezen.

Dále  KSČM trvá na otevření speciální nemocnice (vojenské nemocnice pro případ krize) v Těchoníně  a požaduje uvalení cenového moratoria na čistící prostředky pro dezinfekci jako je - Savo apod.

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM

Články

.