Stanovisko k odvolání hlavní hygieničky

12. 3. 2020

Odvolání hlavní hygieničky Evy Gotwaldové, považuji v tuto chvíli za spíše demonstrativní gesto, které má podtrhnout současné kroky vlády ochránit občany České republiky před nebezpečím nákazy COVID-19. Je pravda,, že paní Gottwaldová nemá plně odpovídající vzdělání na tuto funkci a její fakticky „neviditelná“ dosavadní činnost jsou známy dlouhodobě. Zároveň ale považuji paní Jarmilu Rážovou za vysoce kvalifikovanou a schopnou odbornici na svém místě.

Články

.