Květa Matušovská k nově pověřenému ministrovi dopravy

24. 1. 2020

Z mého pohledu slučování ministerstev je pouze krátkodobé řešení. Jedná se o velice složitá ministerstva s různorodou agendou, což si pan premiér patrně neuvědomuje nebo uvědomovat nechce. Doprava je hlavně službou, na rozdíl od řízení průmyslu a zajišťování podmínek pro tuzemský a zahraniční obchod. Mnoho lidí zaměňuje ministerstvo dopravy za „ministerstvo výstavby infrastruktury“, ale tak to není. Nebere se v potaz technologie dopravy a služby spojené s dopravou jak v oblasti nákladní, tak osobní, jak na silnici, tak na železnici. Personální obsazení funkcí ministerstva dopravy je podmíněné získáním kvalifikovaných odborníků pro jednotlivé druhy dopravy. Nechci se nového pana ministra nijak dotknout, ale nejsem si jistá, že má dostatečnou znalost potřeb dopravy a organizaci jeho práce, včetně schopnosti rozhodování o budoucnosti dopravního rezortu. Třeba nás příjemně překvapí, zatím to ale opravdu nepředpokládám. Pan premiér určitě ví, proč to dělá, doufám ale, že si také uvědomuje, že tento jeho experiment, protože jinak to nazvat nejde, může způsobit kolaps ne jednoho, ale rovnou dvou klíčových ministerstev. Jeho optimismus mu přeji, ale Česká republika si tento risk nemůže dovolit.

Autor: 
Květa Matušovská, poslankyně PSP ČR za KSČM a členka podvýboru pro dopravu

Články

.