V Irsku se otevírají staré rány

30. 10. 2019

Díky Velkopáteční dohodě z roku 1998 panuje na Irském ostrově po třech desetiletích nábožensko-politického konfliktu mír, který je ale podle mnohých ohrožen vystoupením Velké Británie (a tedy i Severního Irska) z Evropské unie. Proces brexitu stále není dokončen a bohužel není možné vyloučit odchod bez dohody, který by znamenal narušení Velkopáteční dohody. Současná situace tak vzbuzuje na ostrově nejistotu a vyvolává nepříjemnou pachuť doby konfliktu, během kterého přišlo o život na 3 500 osob. EU dlouhodobě tlačí na naprosté dodržování Velkopáteční dohody, ale zaznívají obavy, že Londýn není v této otázce zdaleka tak aktivní, což vede k debatám o možnosti sjednocení ostrova pod vlajkou Irské republiky a potažmo EU.      

    V původně plánovaném termínu brexitu (31. 10. 2019) pojede proto na Irský ostrov delegace z Evropského parlamentu, a to z politické skupiny „Evropská sjednocená levice a Severská zelená levice“ (GUE/NGL), která má členy jak z Irska, tak Severního Irska, ale její členkou je také jediná zástupkyně české levice v Evropském parlamentu, Kateřina Konečná. Delegace se setká se zástupci měst jako Derry a Donegal, rovněž se zástupci občanské společnosti (např. se členy organizace „Hraniční komunity proti brexitu“, která v roce 2017 získala Cenu evropského občana) a brexitem ohrožených podniků. Dojde k návštěvě významných míst (Most míru, Muzeum krvavé neděle) a debatě o možnosti sjednocení Irského ostrova pod jeden stát.

    „Nemám problém s odsouváním brexitu, s dlouhými jednáními, nekonečnými spekulacemi a Johnsonovými podpásovkami, protože to není tak podstatné. Zásadní je udržet na Irském ostrově mír. Obávám se však, že Velká Británie již nevěnuje irskému mírovému procesu dostatečnou pozornost a váhu a obyvatele Irského ostrova brala v rámci jednání s EU spíše jako vyjednávací páku. To považuji za krátkozraké a nebezpečné. Přijeli jsme tedy do konfliktem často zkoušené oblasti, abychom ukázali, že Evropský parlament si přeje mírovou budoucnost ostrova,“ dodává k dvoudenní misi delegace její přímá účastnice Kateřina Konečná. 

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM

Články

.