Analýza možností stabilizace absolventů a absolventek zdravotních škol

25. 7. 2019

V oblasti nedostatku kvalifikovaných profesionálů v různých segmentech zdravotní péče je situace dlouhodobě kritická.  V nemocnicích dochází z důvodu nedostatku všeobecných sester i k uzavírání jednotlivých oddělení či částí lůžek, což může mít vliv na zhoršení dostupnosti a kvality poskytované zdravotní péče. Sestry z nemocnic odcházejí nejen z důvodu finančního ohodnocení, ale také z důvodu extrémního přetížení a to jak fyzického, tak psychického. Tento neutěšený stav, který se bude zhoršovat i v souvislosti se stárnutím populace, si v zásadě uvědomují všichni, kteří jsou různou měrou zodpovědní za poskytování dostupné a kvalitní zdravotní péče pro pacienty v České republice - Ministerstvo zdravotnictví ČR, Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR, Česká lékařská komora, kraje i případně města a obce.

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM

Články

.