Přístupy KSČM k podpoře komplexního řešení tělovýchovy a sportu

23. 6. 2019

Nejen z historie – i jako poučení – vyplývá, že sport je jednou z forem tělovýchovy a jako nedílná součást všestranného a harmonického rozvoje člověka a tělesné kultury. K němu patří svým společenským posláním i turistika a masová tělovýchova jako součást pro rozvoj osobnosti kulturního člověka i v současnosti. Specializace zejména u dětí již v raném věku k tradičním i novým druhům sportů vždy nerespektuje věkové zvláštnosti pro mnohdy jednostrannost zatěžování pohybového aparátu – trening pak pro ně představuje výraznou zátěž, protože jim chybí přirozený pohyb a dvě hodiny tělocviku ve škole je „středověk“! Navíc „péče“ o talenty se podřizuje agenturám a sportovním agentům, kteří s rodiči uzavírají smlouvy. Musíme počítat s tím, že nám budou ubývat závodníci, kteří budou mít na to, aby v určitých disciplínách byli „špičkoví“. Kolektivní sporty to již dokazují.

Články

.