Sociální služby musí být co nejdříve dofinancovány

31. 5. 2019

Sociální služby musí být co nejdříve dofinancovány. Momentálně chybí minimálně dvě miliardy. Nechceme zázrak. Chceme zachovat minimální funkčnost systému. Pokud nejsou ministryně práce a sociálních věcí a ministryně financí schopny se dohodnout, je to smutné. Pokud jim jde ale opravdu o občany České republiky, měly by se k tomu konečně obě postavit čelem. Po usneseních, která byla přijata, už budou situaci muset řešit. KSČM mimo jiné žádá vládu, aby uložila MPSV projednat nad rámec připomínkových řízení s dotčenými partnery, zejména Asociací krajů, Svazem měst a obcí a zástupci poskytovatelů sociálních služeb připravované změny novely zákona o sociálních službách a možnosti dofinancování sociálních služeb a sociální práce v roce 2019 z nespotřebovaných rezerv MPSV do 15.6.2019. Nutná je také novelizace vyhlášky číslo 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, valorizace úhradových limitů za stravovací a ubytovací služby v pobytových zařízeních a hodinové sazby za úkony v terénních a ambulantních službách v souladu s usnesením komise Rady Asociace krajů ze dne 28. února 2019. Prostě jsme opět ukázali, že jsme tady opravdu pro lidi.

Autor: 
Poslanecký klub KSČM

Články

.