Přístupy KSČM k ochraně krajiny a zemědělského půdního fondu

12. 4. 2019

Pro ochranu životního prostředí má zásadní význam ochrana zemědělského půdního a lesního fondu a zadržování vody v krajině.

Dnes by nemělo být pochyb, že klimatické změny způsobené z velké části člověkem sílí, podstatně zhoršují přírodní předpoklady lidské existence a svým způsobem ohrožují i samu existenci lidské civilizace. Situaci zásadně komplikuje skutečnost, že řada vlád proti sílícím klimatickým změnám nic podstatného nedělá. To má již nyní vážný dopad i na zemědělskou půdu a krajinu. Politika ochrany zemědělské půdy a krajiny se změnami klimatu musí počítat.

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM

Články

.