Aktuální situace ve zdravotnictví ČR a přístupy KSČM

4. 12. 2018

Z hlediska podílu na ekonomickém výkonu země činily výdaje na zdravotnictví v roce 2017 7, 56 % HDP.  To je hodnota v mezinárodním srovnání podprůměrná – EU 9,9 %. V současnosti protéká českým zdravotnictvím 390 mld. Kč ročně.

            Výdaje domácností na zdraví stouply z necelých 14 miliard Kč v roce 2000 na více než 44, 4 mld. Kč, což je 16,3 % spoluúčast pacientů. Veřejné zdravotní pojištění (v.z.p.) je vlastně zdravotní daní ve výši 13,5 % (4,5 % platí zaměstnanci, 9 % zaměstnavatelé).

            V ČR funguje 7 zdravotních pojišťoven, největší je VZP s 5 mil pojištěnců. Za 5, 95 mil pojištěnců platí zdravotní pojištění stát. Nejvyšší podíl výdajů zdravotních pojišťoven tvoří ústavní péče (51%), zejména nemocnice. Náklady na ambulantní specialisty rostou, v roce 2013 byly 16, 6% a náklady na léky se pohybují pod 20% a jejich podíl stále klesá, zejména díky nákladům na léky na recept (15%). Nejvíce rostoucími segmenty v posledním 5 letech jsou nemocnice a ambulantní specialisté.

Autor: 
VV ÚV KSČM

Články

.