Postoj KSČM k expanzivní celosvětové politice NATO a USA v jakýchkoliv formách

12. 11. 2018

K politice a existenci NATO a USA se KSČM vícekrát vyjadřovala v médiích a dokumentech. Expanzivní politika NATO a USA je z pozic KSČM posuzována kritickým srovnáním aktuální činností a možnostmi existence NATO do budoucnosti. Expanzivní politika NATO a USA vychází z expanzivní podstaty kapitalistického systému, založené na zisku, na vládě bankovní oligarchie ve spojení s největšími výrobními, energetickými a zbrojními nadnárodními korporacemi. Z rozporu slov a činů o demokracii, svobodě a lidských právech, a jejich hrubého porušování hrozbami, embargy, sankcemi, nátlakem a válkami. NATO a USA jsou nástroj této expanze, jejíž podoby jsou spoluutvářeny, podporovány a glorifikovány neomezenou mocí médií a zneužíváním sociálních sítí. Rozhodující roli plní Spojené státy, s cílem obnovit hegemonii a mocensky ovládnou zájmové oblasti, především místa s přírodními zdroji. Jde o nebezpečnou politiku opakovaných ekonomických sankcí a lokálních válek a balancování na hraně světového válečného konfliktu, proto je nutné věnovat těmto otázkám náležitou pozornost.

Autor: 
VV ÚV KSČM

Články

.