Informace o bezpečnostní situaci v ČR a EU

12. 11. 2018

Materiál je koncipován jako stručné hodnocení aktuálního vývoje bezpečnostní situace na území ČR a EU. Je strukturován dle aktuálních nejzávažnějších bezpečnostních hrozeb, v kontextu ČR pak doplněn o aspekt závažné hospodářské kriminality a korupce
a hodnocení celkového vývoje kriminality. Současně obsahuje stručnou analýzu stavu připravenosti Policie ČR na zajištění vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území ČR, a to s důrazem na prevenci a řešení výše uvedených hrozeb. Tato část materiálu obsahuje především hodnocení jejích personálních kapacit.

            Ve srovnání s předchozím obdobím (2016 – 2017) je situace v dané oblasti opětovně a již dlouhodobě charakteristická přetrvávajícím spektrem bezpečnostních hrozeb pro vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek. Pozornost je tak koncentrována v českém
a evropském kontextu i nadále především na nelegální migraci, terorismus a závažnou hospodářskou kriminalitu a korupci.

Autor: 
VV ÚV KSČM

Články

.