Přístupy KSČM k podpoře snahy o nezávislé zpravodajství, svobodný internet a svobodný přístup k informacím

19. 6. 2018

Tématu se věnovalo 19. zasedání VV ÚV KSČM 10. 1. 2014 v bodu Informace o snaze KSČM o nezávislé zpravodajství a za svobodný internet, omezování svobodného přístupu k informacím. Dotýkalo se ho i 38. zasedání VV ÚV KSČM 16. 10. 2015 v materiálu Informace o možnostech omezení politického ovlivňování dětí ve školách a diskriminace dětí či pedagogů z ideologických, náboženských, rasových, etnických a dalších důvodů. Téma se probíralo také na semináři k tématům nezávislé zpravodajství, svobodný internet, svoboda přístupu k informacím 15. 11. 2014.

Celý dokument naleznete v příloze.

Autor: 
Odborné zázemí ÚV KSČM
Zdroj: 
Odborné zázemí ÚV KSČM

Články

.