Prohlášení KSČM k akcím tzv. smíření v Brně a Praze

1. 6. 2018

V posledních dnech opět výrazně stoupl tlak ze strany Sudetoněmeckého krajanského sdružení na Českou republiku. Není jistě náhodou, že názory a cíle landsmanšaftu hlásané jeho představiteli, zejména Berndtem Posseltem, o tzv. usmíření mezi národy Němců a Čechů, obsahují výrazný požadavek revize, ze strany České republiky, pohledu na poválečné uspořádání Evropy a především odsun Sudetských Němců z poválečného Československa. Trvale je veden útok na Benešovy dekrety. Požadavek jejich zrušení je často spojován s požadavky politickými a majetkovými. Není také zdaleka náhodou, že tyto myšlenky nachází výraznou podporu u české krajní pravice, KDU-ČSL a TOP 09. KSČM je touto situací  výrazně znepokojena.

   Výroky, které tento rok zazněly na srazu sudetoněmeckého landsmanšaftu, průběh festivalu Meeting v Brně, jehož součástí je tzv. „Pouť smíření“ a dále celodenní festival pod názvem „Most 20.0“ k 20.výročí působení Českoněmeckého fondu budoucnosti nijak nepřispívají k rovnoprávné spolupráci německého a českého národa. Osobní účast Berndta Posselta, předsedy Sudetoněmeckého landsmanšaftu na těchto akcích a přímé zapojení vedení měst Prahy a Brna do těchto akcí, jsou výrazným útokem na českou historii a státnost. Je to akt pošlapání pravdy o porobě českého národa, rozbití Československého státu a jeho nacistické okupace.  Vláda české republiky nesmí tyto skutečnosti přehlížet. KSČM proto důrazně protestuje proti konání těchto akcí tzv. smíření v Brně a Praze, proti neustálému přepisování naší historie.

Autor: 
Vojtěch Filip, předseda ÚV KSČM a Stanislav Grospič, místopředseda ÚV KSČM

Články

.