Přístupy KSČM k zásadní změně v EU při posílení pravomoci EP a národních parlamentů na úkor rozhodovacích pravomocí orgánů a úředníků EU

14. 2. 2018

KSČM programově podporuje evropskou integraci jako objektivní potřebu rozvoje. Bez integrace by Evropa nemohla ani plnit roli emancipovaného hráče v dnešním multipolárním a globalizujícím světě. Chápeme potřebu kvalitních společných pravidel, podporujeme Evropu míru a sociálních jistot. Naší dlouhodobou vizí byla a je Evropa socialistická jako humánnější, rovnoprávnější a sociálně spravedlivější řešení. Po vzniku Evropské unie v roce 1993 KSČM i ostatní evropská levice byla kritická k její byrokratické a kapitalistické podobě a také k přípravě jejího dalšího hromadného rozšiřování. Když v referendu v roce 2003 KSČM nedoporučila svým voličům kladné stanovisko k vstupu do EU, nezřekla se ale své evropské orientace. Respektujeme výsledek referenda o vstupu do EU, ale náš evropský postoj je kritický. S tímto postojem jsme také kandidovali úspěšně v eurovolbách v letech 2004, 2009, a 2014. Za 15 let našeho členství v EU se ale potvrdilo, že další vývoj společné Evropy potřebuje zásadnější změnu. Taková změna není hned změnou společenského systému, ale komplexní zásah do pravidel soužití v EU je klíčový krok. KSČM proto tvrdí, že dosavadní evropská integrace musí být demokraticky přebudována na základě solidarity a suverenity lidu. Dnes je EU jiná než při svém vzniku, rozšířila se a měnil se i její smluvní základ, kdy se rozšiřuje většinové rozhodování. Integrace se prohlubuje i v oblasti finanční stability, bankovnictví atd. Jde o postupné kroky, které jsou ovšem prosazovány značně nekomplexně a rozporně. Tyto rozpory obnažila dluhová a zejména migrační krize. Průvodním jevem vnitřního napětí je pokles důvěry v evropské instituce v některých zemích a nárůst preferencí euroskeptické (často krajní) pravice.

Celý dokument naleznete v příloze.

Autor: 
Odborné zázemí ÚV KSČM
Zdroj: 
Odborné zázemí ÚV KSČM

Články

.