Nový web informuje o kauze lithium

29. 1. 2018

Webové stránky „České lithium“ nabízejí návštěvníkům nejen ucelený pohled na známou kauzu, ale také zajímavé informace o široké škále možností využití této strategické suroviny. Celý projekt inicioval bývalý poslanec KSČM za Karlovarský kraj Jaroslav Borka, který se problematikou zabývá téměř dva roky. „Chci, aby se občané dozvěděli, že kauza lithium nebyla uměle vytvořenou předvolební marketingovou strategií. Porevoluční vlády naprosto rezignovaly na surovinovou politiku a to, že o podstatnou část zisku možná přijdeme, je pouze výsledek jejich nečinnosti,“ uvedl Jaroslav Borka.

Na stránkách jsou mimo jiné dostupné dokumenty mapující vývoj událostí včetně interpelací a podnětu státnímu zastupitelství. V současné době se problematikou těžby a zpracování lithia zabývá poslankyně Hana Aulická Jírovcová z Ústeckého kraje. Její interpelace na ministra průmyslu a obchodu Tomáše Hünera, týkající se stále platného Memoranda o porozumění, podepsaného těsně před volbami, je na webu rovněž k dispozici. „Ráda jsem převzala štafetu po svém stranickém kolegovi. Protože Karlovarský kraj nemá v současné době ve sněmovně svého zástupce za KSČM, budeme vývoj kolem těžby a zpracování lithia sledovat společně. Oba regiony patří ke strukturálně postiženým krajům. Těžba a především následné zpracování suroviny, by našim občanům mohlo významně pomoci,“ uzavřela Hana Aulická Jírovcová.

Další informace najdete na https://ceske-lithium.webnode.cz.

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM

Články

.