Pokračujme na cestě rudého Října - zesilme náš boj za socialismus

6. 11. 2017

Tisková zpráva k společné akci 36 komunistických mládežnických organizací v Rusku věnované 100. výročí Velké říjnové socialistické revoluce.

My, 36 komunistických mládežnických organizací ze všech koutů světa, při příležitosti účasti na 19. světovém festivalu mládeže a studentstva, jsme uskutečnili v Rusku dne 18. října 2017 společnou akci věnovanou 100 letům Říjnové revoluce a prohlašujeme následující:

Společně ctíme 100 let od Velké říjnové socialistické revoluce! Ctíme výjimečnou světovou historickou událost 20. století, která prokázala, že kapitalismus není trvalý a neporazitelný, prokázala, že lid svým bojem může svrhnout kapitalismus a vybudovat vyšší společnost, socialismus.

Ctíme událost, která prokázala, že všechny velké problémy, s nimiž se mladí lidé potýkají v kapitalistickém světě, jako jsou imperialistické války, okupace, utečenecké vlny a nucené přistěhovalectví, kapitalistická krize, vykořisťování, nezaměstnanost, přístup ke vzdělání, kultuře a sportu lze vyřešit tím, že pracující třída zaujme moc revolučním svržením kapitalismu. V zemích, kde byl budován socialismus, mládež dosahovala významných úspěchů, které se i dnes zdají být vzdáleným snem pro mládež našich zemí, jako je přístup ke všem úrovním vzdělávání, zajištěné a stabilní práci, sportu a kultuře.

Velká říjnová socialistická revoluce začala v chudé zemi a změnila ji na globální mocnost na straně všech národů, které napadl imperialismus, na mocnost, která porazila nacistický fašismus. Byla inspirací pro národy celého světa k boji za svou emancipaci.

Svržení socialismu, rozpuštění Svazu sovětských socialistických republik a obnovení kapitalismu v Rusku a dalších socialistických zemích nás neděsí. Rozhodně prohlašujeme, že 21. století bude stoletím nových socialistických revolucí.

Přesně před 100 lety byly ledy prolomeny, cesta otevřena! Nyní je tato cesta před námi! Pusťme se po ní až po velké konečné vítězství socialismu a komunismu.

Pokračujeme po cestě rudého Října. Posilujme společný boj.

 

Proletáři všech zemí spojte se!

1. Komunistická federace mládeže - Argentina
2. Komunistická mládež Rakouska
3. Svaz mládeže v Bangladéši
4. Svaz studentů Bangladéše
5. Komunistický svaz mládeže - Brazílie
6. Liga komunistické mládeže Kanady
7. Kolumbijská komunistická mládež
8. Mladí socialisté - Chorvatsko
9. Jednotná demokratická organizace mládeže - Kypr
10. Komunistický svaz mládeže - Česká republika
11. Komunistická mládež Ekvádoru
12. Socialistická německá dělnická mládež
13. Liga komunistické mládeže - Británie
14. Komunistická mládež Řecka
15. Komunistická mládež Guatemaly
16. Všeindická federace mládeže
17. Demokratická federace mládeže Indie
18. Liga komunistické mládeže Izraele
19. Fronta komunistické mládeže - Itálie
20. Svaz jordánské demokratické mládeže
21. Federace mladých komunistů - Mexiko
22. Demokratická studentská federace Pákistánu
23. Revoluční komunistický svaz mládeže (bolševiků) - Rusko
24. Leninský komunistický svaz mládeže Ruské federace
25. Svaz komunistické mládeže Jugoslávie - Srbsko
26. Komunistický svaz mládeže Španělska
27. Kolektivy mladých komunistů - Španělsko
28. Socialistický svaz mládeže - Srí Lanka
29. Socialistický svaz studentů - Srí Lanka
30. Revoluční komunistická mládež - Švédsko
31. Komunistická mládež Švýcarska
32. Syrská komunistický svaz mládeže - mládež Khaleda Bakdashe
33. Komunistická mládež Turecka
34. Leninský komunistický svaz mládeže Ukrajiny
35. Liga mladých komunistů USA
36. Komunistická mládež Venezuely

Komunistické mládežnické organizace, které nebyly přítomné na akci a podepsaly tiskovou zprávu:

1. Komunistická mládež Dánska

Překlad KSM

Autor: 
Komunistický svaz mládeže
Zdroj: 
http://www.ksm.cz

Články

.