Postoj KSČM K Armádě České republiky

13. 10. 2017

Současná globální mezinárodní politická situace, rozpory jaderných velmocí, postupná přeměna monopolární podoby světa na multipolaritu vedou k potřebě věnovat těmto procesům pravidelnou pozornost. Zejména proto, že vývoj přináší rizika řešení mocenských a ekonomicko-surovinových zájmů a potřeb vojenských sil.

Součástí názorů KSČM na mezinárodní bezpečnostní a vojenskou situaci je postoj k Armádě ČR. Jak v mezinárodní rovině, tak s důležitým vnitropolitickým aspektem pro obranu země a ochranu obyvatel. VV ÚV KSČM se zabýval přístupy KSČM „K aktuálním otázkám obrany země a ke stavu Armády ČR“ na schůzi 7. 11. 2014 a odborné zázemí KSČM uspořádalo 8. 6. 2013 aktiv „Ke stavu bezpečnosti, obrany, ochrany obyvatelstva a k budoucnosti Armády ČR“. Problematika obrany byla stručně zahrnována do pravidelných informací o bezpečnostní situaci na schůzích VV ÚV KSČM. Závěry uvedené v dokumentech jsou zahrnuty do volebních programů a do sjezdového dokumentu.

Celý dokument v příloze

Autor: 
Odborné zázemí ÚV KSČM
Zdroj: 
Odborné zázemí ÚV KSČM

Články

.