SÝRIE A ZÁBLESKY VZTAHŮ MEZI ZÁPADEM A VÝCHODEM

27. 8. 2017

Sýrie zůstává významným strategickým průsečíkem vztahů a zahraniční politiky velmocí a dalších zemí. Rusko VKS ponechává v Sýrii po dobu 5O let (jde o vzdušné a kosmické vojenské síly). Velká Británie uzavřela s ČLR dohody a smlouvy v celkové hodnotě 1,5 miliardy dolarů. Prezident ČLR Si Ťin-pching v Hongkongu sledoval vojenskou přehlídku. Vojenský rozpočet ČLR zvyšuje o 7%. Je to dáno politikou USA vůči ČLR, nejen v Jihočínském moři. Tchaj-wan obdrží od USA velké množství zbraní. ČLR zavádí do svých ozbrojených sil nové zbraňové systémy. Přednost má válečné námořnictvo a letectvo. ČLR má novou mezikontinentální balistickou raketu. Nese 1O hlavic autonomně naváděných na 1O strategických míst důležitých pro strategickou bezpečnost ČLR. Do služby byly uvedeny nové torpédoborce. Na vodu byla spuštěna druhá letadlová loď ČLR …..

Další vojenské aspekty

         Přístup USA k příměří v jihozápadní části Sýrie společně s Ruskem umožňuje zlepšení vztahů USA - Rusko. Dlouhodobé problémy v postojích obou velmocí zůstávají, nebo nesou přístupy relativně nové. Rusko a Bělorusko na společném cvičení „Západ – 2O17“ uskutečnilo plán rychlých akcí při použití nové vojenské techniky rychlých reakcí. Jde o situace kolem Ukrajiny. Cvičení NATO s 35 OOO vojáky prý mělo „obranný“ charakter. Rusko je uváděno jako zdroj napětí - hovoří informační zdroje NATO. Rusko a Francie se vyjadřují pozitivně k tomu, že mírová rekonstrukce Sýrie bude rozsáhlá. Francie vychází z historických vazeb se Sýrii. Odborný západní časopis Forbes přináší některé informace týkající se vojenských aspektů USA – RUSKO - ČLR – SRN .… Západ prý musí počítat s tím, že v případě konfliktu USA - RUSKO padne Ukrajina a část Evropy půjde s Ruskem. Je v zájmu Západu, aby krize kolem Ukrajiny nebyla řešena vojensky. Ten, kdo podceňuje postoje a možnosti Ruska žije v hlubokém omylu. Tolik Forbes.

       Ruské zahraničně politické a vojenské postoje jsou částečně známé. Novým aspektem je sdělení Moskvy z 16.7. 2O17. „RUSKO MÁ PRÁVO NA PREVENTIVNÍ POUŽITÍ SÍLY PŘI OBRANĚ DONBASU“. USA by měly všestranně zvažovat své vztahy, rizika a důsledky svých postojů k Ukrajině.  Ochrana míru je hlavní záležitosti. Americký vojenskoprůmyslový komplex prosazuje instalaci raket THAAD v Evropě.

                                            Úloha Německa

        USA v evropské strategii počítají s Německem jako s hlavní silou v NATO. Vedoucí vojenskou silou v Evropě, hned za USA. Ve vládě Angely Merkelové CDU/CSU - SPD byly provedeny důležité personální změny. Úřad prezidenta SRN vykonává nyní F. W. Steinmeier, bývalý ministr zahraničních věcí. Jeho místo nyní obsadil Sigmar Gabriel. Oba podporují reálnou, pružnou koncepci „východní politiky“ SRN, především vztahy k Rusku. Je to také odkaz W.  Brandta a jeho rozhodujícího podílu na „východních smlouvách“ (1969-1974). Zásada, že „bez míru není nic“ platí obecně. V březnu 2O17 jednal v Moskvě Sigmar Gabriel s ruským prezidentem Vladimírem Putinem. “Společným cílem Ruska a Německa je plně normalizovat vzájemné vztahy, veškeré existující problémy pak budou vyřešeny“. To je stanovisko Ruska. V. Putin pozval do Moskvy německého prezidenta a kancléřku A. Merkelovou. Podle Gabriela „musejí obě země navzdory komplikacím pečovat o mír a stabilitu v Evropě, není to jednoduché, ale stojí to za to“. Rusko odmítá nařčení, že porušuje smlouvu o omezení raket středního doletu“. Ta byla přijata před 3O lety. Ducha a cíle smlouvy Rusko plní. Rusko ovšem nemůže zanedbávat svou obranu.  Nové raketové prostředky Ruska, dlouho testované, budou sloužit k obraně Ruska. Co ale poměry a zejména v Evropě nebezpečně narušuje, to je realizovaný plán USA militarizace zemí východní a jihovýchodní Evropy. Rozšiřování amerického válečného bloku na východ nemůže nikdo přehlížet. Je to nebezpečný krok USA, namířený proti Rusku. Trump kritizoval Merkelovou za přijímání imigrantů. Počáteční chlad Trumpa při rozhovorech s Merkelovou byl posunut do sféry    „setkání nevypočitatelného živlu s obezřetnou pedantkou“. Strany CDU/CSU podporují modernizaci bundeswehru pro plnění náročných úkolů za hranicemi SRN, NATO a Evropy. Armáda ČR, její části jsou nyní včleňovány do struktur bundeswehru a tím pod velení bundeswehru. Naše veřejnost takové kroky odmítá, protože jsou v rozporu s našimi zkušenostmi s německou armádou před druhou světovou válkou, v jejím průběhu a v poválečném období. Naše armáda má sloužit obraně ČR. Tak zní naše ústava. Ta znamená více než závěry NATO a přání USA. Rusko přijalo opatření včetně sankcí proti zemím EU. Sankce jako nepřátelský prostředek zemí EU proti Rusku se minul účinkem. Platí zásada, že Rusko nesmí být poškozováno. Německo 5O% svého exportu realizuje po moři. Je 4Ox menší než USA. Ale 1Ox hustěji je osídleno. USA mají ve skladech v Německu zbraně, munici včetně dvou desítek jaderných zbraní v podobě leteckých pum. F. W. Steinmeier upozorňuje, aby SRN neztratila nyní v zahraniční politice to, co získala, protože by to Německo značně poškodilo v budoucím období. Patří sem také zkušenosti získané z oblasti zahraniční politiky v nedávné minulosti. Rusko je v Německu oceňováno pro konstruktivní jednání a vytváření podmínek pro velký německý investiční kapitál v Rusku. Ruské analýzy mezinárodního vývoje, problémů stojí na faktech. Nechodí se s tím na buben.

      Evropská komise varovala 23. 7. 2O17 americký Kongres před přijetím sankcí proti Rusku. To by mohlo narušit výstavbu druhé větve ropovodu „Severní proud“ z Ruska, pod Baltským mořem do Německa. Prezident USA D. Trump oznámil při návštěvě Evropy, summitu zemí „G-2O“, po jednáních s ruským prezidentem, s francouzským prezidentem i kancléřkou SRN A. Merkelovou podstatu zahraničně politické koncepce USA pro další období.          “Vidíme různé hrozby pocházející od ničemných režimů jako je Severní Korea, Irán, nebo Sýrie, a od zemí, které je financují a podporují. Vážnou hrozbou jsou také teroristické organizace. Potvrdili jsme náš jednotný postoj proti těmto nepřátelům lidstva a náš záměr zbavit je území, finančních zdrojů ( komunikačních sítí) a ideové podpory“. To je americká interpretace. V praxi to vypadá jinak. Ruským diplomatům byl ukraden – „zabaven“ diplomatický majetek, který je vlastnictvím Ruska. Vyvolané napětí u Ruska je pochopitelné. Jde o provokaci USA. Ruský prezident V. Putin uvedl, že Rusko může udělat stejné kroky, ale na ochranu  ruských  a mezinárodních diplomatických norem. Prezident ČLR Si Ťin - pching varoval USA před provokacemi ze strany USA. V Polsku se rozvijí kampaň odstraňování pomníků Rudé armády, která ve druhé světové válce osvobodila Polsko od německého fašismu.

                                             Rusko, USA, ČLR a Německo

         Vztahy Rusko - USA ovlivňují stále více postoje Německa. Tím i v Evropě, zejména ve vztazích k Francii. Je prozíravé, že Rusko společně s Francii budou postupovat v Sýrii. Německo má zájem na dobrých vztazích s Ruskem. Kancléřka Angela Merkelová nechce být příliš překvapena závěry USA a Ruska. Nejen k Sýrii, ale také k Ukrajině. Porady odborníků s kancléřkou po odletu Trumpa z Evropy vyžadují nyní rozhodující fakta, dokumenty. Ekonomická a obchodní strategie Německa s Ruskem je proponována na delší časové období. Merkelová nechce být postavena před hotové věci vzešlé z jednání Trump - Putin. Jinak by to poškodilo Německo a názory na něj. Kancléřka by nyní potřebovala úspěšný posun k řešení krize na Ukrajině. Z počátku podporovala „revoluci na Ukrajině“. Nyní ale sdílí obavy, aby vývoj na Ukrajině se udržel v mezích mírových prostředků, ne tedy vojensky. RUSKO a USA toho dosáhnout mohou, Německo NE!!

     Merkelová podporuje spolupráci USA s Ruskem. To ale také znamená vymezit prostor pro Německo, jeho osu v oblasti východní politiky. To co je nyní asi stačit nebude. Německo a jeho zahraniční politika včetně východní se bude realizovat v aktuálních azimutech. Na předním místě to budou vztahy k Rusku, k ČLR. Jejich význam není ještě plně doceněn, ale jedno je jisté, jde a půjde o to, že taková strategie se postupně prosazuje. Ne ale pod vedením USA.

Autor: 
Josef Groušl

Články

.