Prohlášení KS Ukrajiny

29. 7. 2015

Dne 24. července 2015 ministr spravedlnosti Ukrajiny, bezprostředně na prahu konání podzimních komunálních voleb v tomto roce, podepsal nařízení, kterým vylučuje 3 komunistické strany, (vč. KSU), z volebního procesu.

Podepsáním rozhodnutí o zákazu všech komunistických stran zúčastnit se volebních procesů v zemi, odebírá vláda Ukrajincům možnost podporovat levicové ideje a mít právo volby, zakazuje lidu mít alternativu a zakazuje jim mít své zástupce v parlamentu, a v návaznosti na to, jejich prostřednictvím vystupovat proti politice krádeží, které uskutečňuje Porošenkův režim. 

V současné době, nehledě na propagandistickou hysterii pravicových »stran války«, převládají mezi Ukrajinci myšlenky míru. Komunistická strana se především staví za mírové řešení konfliktu na Donbasu a za ukončení války. Naši soudruzi velmi dobře vědí, že mají značné šance vyhrát v místních volbách v řadě klíčových regionů, městských a okresních radách a rovněž i ve volbách starostů měst. To děsí režim, který hrubě popírá právo a zákon (zde je nutné připomenout, že strana není soudním rozhodnutím zakázána způsobem, jakým to vyžaduje Ústava), zakazující Komunistické straně Ukrajiny účastnit se voleb. 

Avšak nehledě na prohlášení státní moci, Komunistická strana má v úmyslu se zúčastnit voleb do místních samospráv, jež jsou naplánovány na podzim roku 2015 a hájit zájmy svých voličů. 

Ústavní práva občanů nemohou být zrušena nařízením ministra spravedlnosti.

 

28. 7. 2015 
Ústřední výbor 
Komunistické strany Ukrajiny 
Oddělení mezinárodních vztahů
 

Autor: 
ÚV KS Ukrajina