Vyjádření JUDr. Vojtěcha Filipa k dění na Ukrajině

25. 7. 2015

Rozhodnutí kyjevských orgánů o vyřazení Komunistické strany Ukrajiny z možnosti účastnit se komunálních voleb je krok, který Ukrajinu nejen vzdaluje Evropě, ale také maří naději alespoň na její asociaci k Evropské unii. Jde o zcela nedemokratické a nepřijatelné rozhodnutí založené na strachu ze skutečné demokratické strany, která měla šanci ve svobodné soutěži politických stran, a na nepřijatelné diskriminaci, jež je v rozporu s mezinárodními a evropskými úmluvami o politických právech a svobodách.

Autor: 
JUDr. Vojtěch Filip, předseda ÚV KSČM
Zdroj: 
Mediální úsek ÚV KSČM