S. Mackovík: Prosaďme systémová opatření

5. 7. 2015

Dlouhodobé vládnutí pravicových vlád a vlád závislých na pravicových stranách přivodilo ekonomický, materiální a personální propad u Hasičského záchranného sboru ČR (HZS). Ještě výrazněji se tento negativní trend projevil u sborů dobrovolných hasičů. Podfinancování a dlouhodobý nezájem státu o tuto problematiku v podstatě zastavil obnovu techniky, vybavení a možnosti investic u dobrovolných hasičů. Zároveň tím došlo ke společenskému znevážení jejich práce, kterou dělají pro společnost.

Přitom významnou měrou právě na jejich bedrech leží realizace zásahů, kde jde o zdraví a majetek nás všech. Bez dobrovolných hasičů se v posledních desetiletích neřešila žádná krizová situace jako například záplavy nebo rozsáhlé požáry. Čím bývá krizová situace rozsáhlejší, tím více se profesionální jednotky HZS ČR opírají o dobrovolné hasičské jednotky. 

KSČM prosazuje vypracování systémových opatření, která se budou opírat o novou legislativu a zajistí se tím navození standardních personálních a materiálních podmínek jak u profesionálních, tak u dobrovolných jednotek hasičů. Určitě budeme podporovat snahu o návrat k osvědčené praxi, že dobrovolným hasičům bude hrazeno 100% nemocenské v případě, že onemocní nebo utrpí úraz v důsledku zásahu. Ostatně toto opatření bylo jedním z těch, které v minulosti bylo trnem v oku pravice a pod jejím tlakem bylo ze sociálního systému vytěsněno coby přežitek socialismu! Jednoznačně podporujeme zvýhodnění zaměstnavatelů dobrovolných hasičů, ať již daňovými úlevami nebo jinou formou podpory. Stejně tak podporujeme snahu o vznik fondu, který by měl zajistit investice do techniky, hasičských zbrojnic, na němž by se podílel 

nejen státní rozpočet, ale i rozpočty krajů a obcí. Vnímáme současnou situaci jako výsledek dlouhodobě špatné pravicové politiky, která vždy nakládala s veřejnými prostředky jako s rezervou zisku pro své klientelisticky navázané kamarády - to vše pod hlavičkou rádoby úsporných opatření. Toto chování se mimo jiné projevuje právě v podfinancování a legislativní nejistotě jak profesionálních tak u dobrovolných hasičů, tedy těch, kteří jsou pro fungování státu nenahraditelní.

Autor: 
Bc. Stanislav Mackovík, poslanec Parlamentu ČR
Zdroj: 
Mediální úsek ÚV KSČM