Mezinárodní konference KSČM v Praze

24. 5. 2015

Sedmadvacet zahraničních delegátů z osmnácti zemí světa a desítky českých zástupců levicových stran a hnutí diskutovali v sobotu a neděli na mezinárodní konferenci KSČM v Praze o významu opozice vůči imperialismu, o aktuálnosti budování antifašistické fronty i dalších tématech, včetně podoby socialismu v 21. století a demokratických cestách k dosažení sociálně spravedlivé společnosti. Zdůraznili potřebu společného postupu při snaze zachovat mír jako nezbytnou podmínku pro řešení dalších palčivých otázek dnešní doby, a to chudoby, stoupajícího násilí, vzdělanosti či rovnoprávnosti.

Shodli se také v tom, že navzdory 70 letům od konce 2. světové války neklesá naléhavost boje proti fašismu. Podle přednášejících je vzpomínka na desítky milionů obětí na životech zásadní, stejně jako objektivní interpretace válečného konfliktu a pojmenování viníků. Například Kimitoshi Morihara z Japonské komunistické strany připomněl, jak v roce 1989 japonský premiér odmítl uznat, že Hitlerova válka byla válkou agresivní a Japonsko stálo na straně agresorů, a trval na tom, že by její charakter měli v budoucnu posoudit historici. Morihara označil podobné postoje za velmi nebezpečné . 

Předseda KSČM Vojtěch Filip upozornil, že snahy o revizi 2. světové války se objevují i v Evropě. „Na území bývalých republik Sovětského svazu, tedy v zemi, těžce zkoušené nacistickou okupací, dnes sílí fašistické a nacionalistické síly. To vše s podporou a tichým souhlasem západního kapitálu pod vedením USA a EU. Dochází k nové destabilizaci všech lidských hodnot a jistot,“ upozornil s tím, že v dalších částech světa lhostejnost nebo dokonce intervence reprezentantů imperialismu vedly ke krvavým konfliktům, na něž doplácí zejména civilní obyvatelstvo. Levice by proto podle delegátů konference měla vystupovat na obranu míru společně. 

Shodli se také v tom, že dnešní složitá doba vyžaduje společná řešení i v boji proti chudobě a nezaměstnanosti, nevzdělanosti a fanatismu coby podhoubí ozbrojených konfliktů. A ty, navzdory vnucovaným představám, problémy neřeší, ale naopak přinášejí další. „Nemůžeme se tvářit, že se nás války, rozpoutané nebo podporované USA a jeho spojenců v severní Africe či na Blízkém východě netýkají. V podobě desetitisíců běženců mají přímý dopad na celou Evropu,“ upozornil Filip.

Autor: 
Ing. Šárka Cicvárková, tiskový úsek ÚV KSČM.