Zisk z lithia musí zůstat u nás!

24. 6. 2017

"Využití potenciálu těžby lithia a její problematika" byl název semináře, který se pod záštitou místopředsedy Poslanecké sněmovny a předsedy ÚV KSČM Vojtěcha Filipa konal v polovině června v prostorách Poslanecké sněmovny.

Lithium je klíčová surovina budoucnosti a nových technologií. Jde o velké přírodní bohatství, které může bezesporu dlouhodobě sloužit rozvoji celé české společnosti, ale i regionů, kde se ložiska nachází a kde je zároveň velmi složité hledat pro občany zaměstnání a nové pracovní příležitosti.

Je proto nezbytně nutné, aby se vláda problematikou lithia zaobírala, vytvářela vhodné podmínky pro těžbu, zpracování atd. Především by však vláda měla zabezpečit, aby na těžbě lithia nezbohatli soukromé společnosti, ať již zahraniční či domácí. Lithium by měla těžit státní firma, případně firma s úzkým vztahem ke státu. Důvodem je, aby lithium nekontrolovatelně neodcházelo z České republiky. Dobývání tohoto kovu bezesporu přinese ČR ekonomická i strategická pozitiva. A o to bychom se neměli nechat připravit.

Je tedy potřeba se vlády znovu zeptat, tak jak se ptají komunističtí poslanci B. Sobotky: Jaký záměr má vláda s tímto národním bohatstvím? Bude lithium těžit zahraniční firma, která bude zisky odvážet do zahraničí? Nebo soukromník, který zbohatne, a stát bude jenom přihlížet? Nemohl by lithium vytěžit státní podnik, který bude kontrolován vládou této republiky? I podle těchto otázek a odpovědí se mohou voliči v říjnu rozhodnout.

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM

Články

.