ČR bude žalovat směrnici o zbraních

19. 6. 2017

Česká republika podá do poloviny srpna k Soudnímu dvoru EU žalobu na evropskou směrnici o zbraních. Návrh ministra vnitra Milana Chovance (ČSSD) podpořila vláda.

 

ČR bude požadovat neplatnost a odklad účinnosti směrnice, protože zavádí nepřiměřená a nepraktická opatření pro držitele zbraní. V žalobě bude tvrdit, že norma porušuje princip proporcionality a zásadu zákazu diskriminace.

Ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) k tomu uvedl: „Podávat žalobu mě netěší, ale nemáme jinou možnost. Nemůžeme dopustit, aby EU pod záminkou boje proti terorismu nepřiměřeně zasahovala do postavení členských států a jejich občanů.“

Poslanec KSČM Zdeněk Ondráček, který je velkým odpůrcem směrnice, je rád, že vláda činí aspoň něco. „Je to jedna z cest, jak vzdorovat. Bohužel si myslím, že příliš nadějí na úspěch žaloba nemá. Je to však lepší, než nedělat nic. Což je strategie, kterou vláda zvolila v případě migračních kvót, kdy v tom nechala slovenskou vládu samotnou a k žalobě se nepřipojila,“ řekl Ondráček, podle nějž však rozhodnutí EU typu kvóty či směrnice o zbraních jsou příznakem hlubšího problému. „Evropská unie se rozkládá. Podle mne je jen otázkou času, kdy se zcela rozpadne,“ uvedl Ondráček.

Směrnici zpřísňující kontrolu nad střelnými zbraněmi schválil Evropský parlament v polovině března. Jejím cílem má být zabránit teroristům ve vyzbrojování, podle kritiků ale hlavně omezuje majitele legálně držených zbraní a výrazně zasahuje do vnitřní bezpečnosti státu, což je v rozporu s právem EU. Proti normě se v ČR zvedla vlna nevole. Změny by se dotkly téměř všech zhruba 300 000 držitelů zbrojních průkazů a také držitelů znehodnocených zbraní nebo zásobníků, které zatím nepodléhají evidenci.

Autor: 
Mediální úsek

Články

.