Stanovisko KSČM k návrhu na změnu zákona o volbách do Parlamentu

13. 6. 2017

Volební právo v České republice do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR je konstruováno jako právo všeobecné, rovné, přímé, vykonávané tajným hlasováním. Mandáty pro politické strany hnutí jsou přidělovány na základě poměrného zastoupení při uplatnění tzv. D´ Hontovy metody. Pro jednotlivé politické strany a hnutí jsou pak stanoveny klauzule, jejichž dosažení je podmínkou pro přidělení mandátů. Jednotlivé politické strany a hnutí musí dosáhnout alespoň 5% hlasů z celkového počtu hlasů v ČR, v případě dvojkoalic musí dosáhnout 10%, trojkoalic 15%, čtyřkoalic a více subjektů pak 20% hlasů. Jde o princip, který říká, že každý volební subjekt se musí relativně stejným podílem hlasů podílet na dosažení dané volební klauzule pro získání mandátů v Poslanecké sněmovně.

KSČM v této souvislosti nesouhlasí s účelovou snahou KDU-ČSL změnit novelou zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu v platném znění a dosáhnout tak snížení volební klauzule po dvojkoalice, trojkoalice, čtyřkoalice a více koalice. Podle názoru KSČM by šlo o vysoce účelovou změnu, která pramení z obav KDU-ČSL a STAN, že ve vytvořené volební dvojkoalici nezískají potřebných 10% ke vstupu do Poslanecké sněmovny.

V minulosti již docházelo k úpravám zákona o volbách do Parlamentu. Navrhovaná změna by však narušila rovnost politických subjektů a umožnila by účelové sestavování koalic mezi volebními subjekty, které by jinak samostatně nepřekročily ani základní volební klauzule získání alespoň 5% hlasů v ČR. V této souvislosti KSČM změnu navrhovanou KDU-ČSL nepodpoří.

Autor: 
Stanislav Grospič, poslanec PS PČR za KSČM
Zdroj: 
Stanislav Grospič, poslanec PS PČR za KSČM

Články

.