Jednotné metodické prostředí – žádná sláva

12. 6. 2017

Nejvyšší kontrolní úřad vydal v těchto dnech zprávu o kontrole přípravy jednotného metodického prostředí pro čerpání podpory EU po roce 2014. Má jít o soubor pravidel a postupů pro poskytovatele podpory z EU, které mají přispět ke zlepšení v nakládání s evropskými penězi. Kontrolován byl dokument, který připravilo v letech 2011 až 2016 ministerstvo pro místní rozvoj. Výsledkem je Informační systém, za který MMR vynaložilo 880 milionů, přičemž místo 85 % z EU z různých důvodů bylo uznáno jen 57 %.

 Zarážející je nejen jeho cena, ale hlavně fakt, že systém je komplikovaný, jeho dodržování je nevymahatelné a existuje řada ministerských výjimek. Jestliže schvalování záměru či projektu žádosti trvalo průměrně 198 dnů, pak nepřekvapuje, že do konce roku vyčerpala Česká republika jen 3,6 % z celkových 600 miliard, které může ČR vyčerpat v programovacím období 2014 až 2020.

NKÚ uvádí dále, že systém je nestabilní, v ročním období v letech 2015-2016 měl 1,5 výpadků denně, díky mnoha výjimkám neposkytuje také srovnatelné údaje. Nepřekvapuje tedy, že ve zprávě NKÚ uvádí, že vyčká se závěry i na šetření policie a ÚHOS.

Autor: 
Ing. František Beneš, CSc., stínový ministr pro rezort místního rozvoje

Články

.