Vláda podpořila senátorskou novelu, která má posílit práva platících vlastníků bytů vůči neplatičům

1. 6. 2017

Novela se týká občanského soudního řádu, zákona o veřejných dražbách a insolvenčního zákona. Původní návrh počítal s tím, že pohledávky související se správou domu by byly uspokojovány přednostně, a to do 25 procent výtěžku ve prospěch společenství vlastníků. Nakonec se ale tento podíl snížil jen na deset procent.

Stínový ministr pro místní rozvoj KSČM František Beneš návrh oceňuje, ale zároveň varuje, že není samospasitelný. „Ve sněmovně ho jistě podpoříme, jde správným směrem, je dobře myšlen, a to musíme ocenit. Bohužel problém družstev a SVJ s neplatiči nájemného a do fondu oprav to zcela nevyřeší. Jakmile se dlužník dostane do osobního bankrotu a začne jeho oddlužení, mají družstva smůlu, nic jim nepomůže, ani tento návrh,“ řekl Beneš a připomněl, že KSČM připravuje vlastní, komplexnější návrh zákona na ochranu poctivých sousedů proti nepoctivým. „Je to naše velké téma,“ ujistil Beneš.

V ČR je zaregistrováno více než 58 000 společenství vlastníků bytů, která spravují zhruba 1,3 milionu bytů. Přibližně polovinu spravují členové Svazu českých a moravských bytových družstev (SČMBD). Podle jeho ankety v roce 2015 měla tato společenství pohledávky 85 milionů korun, z toho nevymahatelných bylo 56,6 milionu korun.

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM

Články

.